Hlavním programem společnosti EK-LAKY, s.r.o. Archlebov je  povrchová úprava kovů práškovými plasty-též známá jako komaxit.

Základním předpokladem pro úspěšné nanesení práškové nátěrové hmoty (PNH) je neznečištěný povrch podkladu. Znečištěný povrch může způsobit vzhledové vady povlaku a může být příčinou špatné adheze mezi nástřikem a podkladem. Nejběžnějšími nečistotami jsou oleje, silikony, mastnoty, koroze povrchu, okuje a ostatní ulpívající částice. Vzhledem k těmto faktům je nutné před aplikací PNH provést předúpravu povrchu výrobků.

Volbu způsobu předúpravy ovlivňuje druh a kvalita kovu, stav povrchu, tj. stupeň znečištění a jaké nečistoty je třeba odstranit a v neposlední řadě také hotové výrobky - oblast jejich použití a požadavky na ochranu. V naší společnosti se provádí předúprava postřikovým způsobem ve čtyřech stupních, které zahrnují odmaštění s antikorozní pasivací fosfátováním, teplý oplach, oplach demineralizovanou vodou a sušení. Ostatní předúpravy, jako jsou pískování, chemické odstraňování barev zajišťujeme formou kooperací.
                                                 
Po provedení správné předúpravy povrchu výrobku lze nanést PNH. Dnes se prakticky veškeré PNH nanášejí stříkáním v elektrostatickém poli. Společnou vlastností všech procesů toho druhu je, že částice prášku se elektricky nabíjejí, zatímco lakovaný předmět je uzemněn. Výsledná elektrostatická přitažlivá síla stačí k vytvoření dostatečné vrstvy prášku na předmětu a udrží suchý prášek na místě, dokud se prášek neroztaví a nepřilne k povrchu. Částice prášku se elektrostaticky nabíjejí buď průchodem prášku vysokonapěťovým elektrostatickým polem (statika) nebo třením prášku o izolant (tribo).

Naše společnost používá oba způsoby nanášení PNH. Částice prášku se frikčně nabíjejí díky tomu, že při rychlém pohybu, kdy jsou hnány stlačeným vzduchem, se otírají o speciální druh izolačního materiálu, kterým je vyložen válec stříkací pistole. Výhodou tohoto způsobu nanášení je rovnoměrná tloušťka povlaku, snazší dosažení tenké vrstvy a mizivý efekt faradayovy klece při pokrývání vnitřních rohů a různých jiných záhybů jako jsou "U" profily a "C" profily. Hlavní nevýhodou je, že vyžaduje vhodné typy prášků a vykazuje zvýšenou spotřebu a nízkou recyklovatelnost.

Jistě Vás také zajímá, kde lze tento systém povrchové úpravy uplatnit v praxi a je-li vhodný pro Vaše výrobky. Obecně lze jmenovat tyto kategorie aplikací práškových hmot:

1. Kovový nábytek
2. Kovové upínací přípravky
3. Vnější konstrukce ocelové i hliníkové
4. Domácí vybavení (chladničky,pračky,myčky, sporáky apod.)
5. Vytápěcí prvky (kotle, boilery,klimatizace, radiátory a další)
6. Automobilové komponenty
7. Strojní zařízení a nářadí
8. Ochrana proti korozi
9. Elektrická izolace

Výrobní linka
Rozměr vypalovací pece
9000*1500*700 (d*v*š)
Vstupní světlost linky je 1500*700 mm. Délka lakovaného výrobku je závislá na výšce i šířce.
Komplexní technologie zajišťující při jednom cyklu odmaštění, pasivaci fosfátováním,
dvoustupňový oplach, sušení, aplikaci PNH a následné kvalitní
vypálení v infrazářičové peci.
 


Ruční pracoviště

Rozměr vypalovací pece
1400*1000*750 (d*v*š)
Ruční pracoviště umožňuje lakování i tvarově složitých dílců.
Velké kapacitní a odstínové možnosti.
Regulace délky času vypalování umožňuje kvalitní vypálení lehkých i masivních materiálů (litina apod.).