Základní informace o naší společnosti

Dne 18. září 2010 byla společnost EKOLAKY, s.r.o. Archlebov odkoupena společností EK-LAKY, s.r.o., která bez přerušení výroby navázala na činnost práškové lakovny – povrchovou úpravu kovů práškovými plasty.

Pro širokou veřejnost je tento systém úpravy známý pod názvem komaxitování. Hlavní náplní našich výrobních kapacit je povrchová úprava palet, lehkotonážních i těžkotonážních regálových systémů, drátěného programu, rozvaděčových skříní, krytů různých strojů a zařízení, kabelových žlabů, autopříslušenství a hliníků. Jsme však schopni uspokojit své zákazníky i v ostatních kategoriích aplikací práškových hmot.
 

Z důvodu zvýšení produktivity práce, poptávky na trhu a i z ekonomických důvodů se společnost rozhodla o rozšíření stávajících nevyužívaných prostor budovy o galvanovnu - provoz galvanických linek anodické oxidace, galvanického a chemického niklování. Tato činnost byla zahájena v březnu 2011.
 

 


Společnost EK-LAKY s.r.o. realizuje projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012636 s názvem „Systém pro přesnější a efektivnější řízení procesu vytvrzování práškových barev“.
Cíl projektu:Projekt je zaměřen na optimalizaci a zefektivnění procesu práškového lakování kovových výrobků v systému elektrických pecí. Elektrické pece jsou jedny z typů využívaných v procesech práškového lakování, ovšem zejména starší systémy jsou charakteristické svým neefektivním provozem a zejména špatnou charakterizací jednotlivých parametrů výrobního procesu.